Let op: door de hoge energieprijzen wordt het gebruik van de Tûk duurder. Je betaalt vanaf 1 januari € 40 per dag en € 25 per halve dag. De prijs per km wordt € 0,25. De nieuwe standplaats van de Tûk en openbare laadpalen vind je vanaf 2023 bij Buurthuis BOB in Oentsjerk.

Delen! Gemak voor velen.

De elektrische deelauto van de Trynwâlden.

Tûk is een elektrische deelauto voor de lokale gemeenschap, die door de inwoners van de Trynwâlden tegen een zeer aantrekkelijk tarief een dag of dagdeel gebruikt kan worden.

De Tûk reserveren
€ 35 per dag
  • 100 vrije km’s per dag
  • 4 zitplaatsen
  • Automaat
  • Volledig duurzaam

Volledig keyless!

Open de Tûk gemakkelijk met je smartphone.

Samen zorgen voor milieuwinst

Door de Tûk te delen, zorgen we voor minder blik.

Samen verantwoordelijk

voor een duurzame toekomst.

Tûk is een bijzondere samenwerking tussen de dorpsbelangen van Gytsjerk en Oentsjerk, de duurzaamheidswerkgroep Groenkerk, autobedrijf Auto Olijnsma, internetbureau Basticom en Fraai reclame & ontwerp. Een publiek-private samenwerking dus, waarbij we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst.

In de praktijk betekent de samenwerking dat Auto Olijnsma de elektrische auto(‘s) beschikbaar stelt aan de gemeenschap. Het autobedrijf kan de auto zelf inzetten als leenwagen, zolang deze tenminste niet door iemand is gereserveerd.

Lees meer over de Tûk

Hoe werkt Tûk?

Heeft u als inwoner van de Trynwålden een auto nodig? Dan kunt u de Tûk gebruiken voor € 35 per dag of € 20 per dagdeel. De Tûk staat op een toegankelijke plek in de dorpen. Reserveer via de app of de website snappcar.nl.

Standplaatsen Tûk

Voor de lokale gemeenschap.

U vindt de Tûk gekoppeld aan de laadpaal bij Noflik Wenje in Oentsjerk. Deze laadpaal wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Tytsjerksteradiel en voorzien van (groene) stroom door Trynergie – de lokale energiecoöperatie van de Trynwâlden.

Tûk is een initiatief van: