Elektrische deelauto Trynwâlden

Wat is Tûk?

Tûk is een elektrische auto voor de lokale gemeenschap, die door de inwoners van de Trynwâlden tegen een zeer aantrekkelijk tarief een dag of dagdeel gebruikt kan worden. Het idee daarbij is simpel. Tûk komt centraal in Gytsjerk en Oentsjerk bij een laadpaal te staan. Reserveren en betalen van de auto kan via een app en de website, waarop ook kan worden bekeken of de auto vrij is.

Waarom een deelauto?

Veel mensen willen graag wat doen aan de klimaatverandering. Minder gebruik maken van vervuilende auto’s helpt daar enorm bij. Het aanschaffen van een elektrische auto is echter voor lang niet iedereen een optie. Door een elektrische auto te delen kunnen we samen zorgen voor milieuwinst en minder blik voor de deur. Ook is een deelauto handig voor mensen die nu nog een (tweede) auto hebben, maar vanwege de hoge kosten of het weinige gebruik eigenlijk wel af willen van hun ‘boodschappenwagen’. Ook willen we mensen via Tûk graag laten kennismaken met het rijden in een elektrische auto. Tûk past kortom helemaal in de trend van de deeleconomie!

Bijzonder concept

Tûk is een bijzondere samenwerking tussen de dorpsbelangen van Gytsjerk en Oentsjerk, de duurzaamheidswerkgroep Groenkerk, autobedrijf Auto Olijnsma, internetbureau Basticom en Fraai reclame & ontwerp. Een publiek-private samenwerking dus, waarbij we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst. In de praktijk betekent de samenwerking dat Auto Olijnsma de elektrische auto(‘s) beschikbaar stelt aan de gemeenschap, en op zijn beurt de auto zelf kan inzetten als leenwagen, zolang deze tenminste niet door iemand is gereserveerd. Bij succes willen we meer auto’s gaan inzetten en het project verder uitbreiden in de andere dorpen van de Trynwâlden. Trynergie – de lokale energiecoöperatie van de Trynwâlden – zal de (groene) stroom leveren aan Tûk. Eén of meerdere laadpalen worden beschikbaar gesteld door de gemeente Tytsjerksteradiel.

De Tûk reserveren?

Reserveren van de Tûk kan via snappcar.nl of via beheerder Wim Haalboom: 06 417 45 680 of info@tukauto.frl.